ورزش های مناسب برای پشت بازو

توضیحات:

 • به نام خدا

  ورزش 1: پرس سینه دست جمع
  در این ورزش باید آرنجتان نزدیک بدنتان باشد و فاصله دستانتان کمتر از 30 سانتی متر باشد. البته باید توجه داشته باشید که این ورزش سبب می شود علاوه بر پشت بازو عضلات سینه ها هم تقویت می گردد ولی بیشترین فشاز این ورزش بر روی پشت بازوها می باشد.
  زمانی که وزنه را در حالت داز کش بر می دارید به نحوی که دستهایتان کشیده است و سپس به آرامی دست ها را جمع می کنید و و وزنه را به قفسه سینه تان نزدیک می نمایید و باز به حالت اولیه باز می گردید.

  ورزش 2: دیپ با وزنه

  اگر می خواهید عضلاتتان قوی باشد باید بدانید که منبع اصلی افزایش قدرت وزنه زدن و یا افزودن به میزان حجم وزنه ها می باشد. در این ورزش علاوه بر این که وزن خودتان وجود دارد وزن وزنه ای که بر روی پاهایتان قرار دارد هم اضافه می گردد تا مقاومت بدنتان افزایش یابد. روش این ورزش این است که دو تا صندلی را به فاصله یک و نیم متری از هم قرار دهید روی یکی بنشینید و روی تخته دیگری پاشنه های پاهایتان را بگذارید، سپس کف دستان خود را روی صندلی قرار دهید و خودتان را بالا بکشید و بعد به ارامی بدنتان را بالا بیاورید تا دستانتان زاویه 90 درجه داشته باشد و باز به حالت اولیه باز گردید.

  ورزش 3. شنای سوئدی دست جمع

  همانطور که در بخش های قبلی ذکر گردید اگر می خواهید حجم عضلاتتان افزای یابد لازم است که حجم تمریناتتان را افزایش دهید. همانطور که در مقاله شنای سوئدی ذکر گردید برای انجام این تمرین باید به حالت شنا دراز بکشید و دست هایتان را روز زمین قرار دهید به نحوی که انگشت اشاره و شصت دو دست بهم برخورد کند و سپس با نیرویی که وارد می کنید به سمت بالا بیاید و باز به حالت اولیه باز گردید.

  ورزش 4: پشت بازو نشسته

  این ورزش سبب می شود میزان فشاری که به پشت بازو شما وارد می شود زیاد می باشد. درای بکشید و با دو دست خود دمبلی در دستانتان قرار دهید و بلند نمایید و سپس به آرامی پشت سرتان ببرید تا جایی که مساوی پشت سرتان باشد و سپس به حالت اولیه باز گردید. فقط توجه نمایید که دبمل از سرتان پایین نیاید.

  ورزش5: پشت بازو سیم کش با طناب

  این ورزش نسبت به سایر ورزش هایی که گفتیم مهمتر و بهتر می باشد این تمرین به نحوی است که در بازوهایتان احساس سوزش می نمایید. روش این ورزش این گونه است که وقتی که وزنه ها را با طناب پایین می کشید، دست ها و به بدنتان بچسبد و کمرتان صاف باشد اگر دستانتان باز باشد و یا خم ایستاده باشید فشاری دیگر به پشت بازوهایتان وارد نمی شود بلکه این فشار بر روی کمرتان وارد می شود.

   


 • تهیه و تنظیم توسط باشگاه ستاره تن سا
  تماس : 09132860375‬
  انتشار مطلب در :