حرکات یوگا برای هضم غذا

توضیحات:

 • به نام خدا

  بیشتر ما پس از صرف غذا احساس ناراحتی در سیستم گوارش خود می کنیم و بیشتر این مشکلات ناشی از هضم نادرست غذا در بدن مان است.

  برخی از کارشناسان یوگا معتقدند که با انجام دادن ورزش های یوگا می توانیم بسیاری از مشکلات بدن خود، از جمله مشکل هضم، را حل کنیم.

  در ادامه چند حرکت یوگا که به هضم غذا کمک می کند، آورده شده است.

  این حرکات باید پیش از صرف غذا و بامعده خالی انجام شود و در هر حالت 2 تا 3 دقیقه باقی ماند تا بتوان نتایج خوب آن را دید.

  البته اگر حرکات به نظر شما بسیار سخت هستند تا وقتی که روی آنها تسلط پیدا کنید، مقدار زمان تحمل تان را درنظر بگیرید و همانقدر در هر حالت باقی بمانید.

  چرخش بدن

  چهار زانو نشسته و دست های تان را روی زانوان تان قرار دهید.

  به آرامی بالاتنه تان را به سمت عقب متمایل کنید و یک نفس عمیق بکشید، پیش از اینکه هوا را از شش هایتان به بیرون بفرستید، به سمت راست بچرخید.

  سپس بدن خود را به سمت جلو و عقب ببرید. دوباره هوا را به درون ریه هایتان کشیده و این بار به سمت چپ متمایل شوید و سپس عقب و آنگاه به مرکز برگردید.

  این حرکت چرخشی را چند بار تکرار کنید (تصویر 1).

  حرکت گربه

  روی چهار دست و پای خود قرار بگیرید. سپس عمل دم را انجام دهید و در همان حال نشیمنگاه و قفسه سینه خود را به سمت سقف بکشید، به طوری که شکم تان به سمت زمین کشیده شود.

  سر خود را بالا آورده و مقابل خود را نگاه کنید. سپس همراه با بازدم، ستون فقرات خود را گرد کرده و به سمت سقف بکشید. این کار را با ملایمت انجام دهید.

  از انتهای بدن شروع کرده و به ستون فقرات برسید و سپس سر و گردن را به زیر آورید. این حرکت را چند بار تکرار کنید (تصویر 2).

  حرکت قایق

  روی زمین نشسته و زانوان تان را خم کنید و پاهایتان را بالا بیاورید.

  دست هایتان را هم کنار زانوان تان صاف نگهدارید. همانطور که پاهای خود را بالا نگهداشته اید، زانوان خمیده تان را صاف کنید.

  قفسه سینه تان را نیز به سمت بالا بکشید. با استفاده از مرکز بدن، تعادل تان را حفظ کنید.

  در ادامه بهتر است که پاهایتان را آنقدر بالا بیاورید تا در راستای چشم تان قرار بگیرد.

  دو تا سه دقیقه باقی بمانید و در این حالت نفس های بلند و عمیقی بکشید (تصویر 3).

  نشسته و خمیده به جلو

  روی زمین نشسته و پاهایتان را صاف کنید. عمل دم را انجام داده و در همان حال دست هایتان را بالای سرتان ببرید.

  اکنون عمل بازدم را انجام داده و سپس به سمت پاهایتان خم شده و انگشتان پا را با دست هایتان بگیرید.

  اگر در این حالت زانوان تان خم شد، آنها را صاف کنید و دست هایتان را روی ساق پایتان قرار دهید.

  زمانی که بدن تان به مرور منعطف شد، می توانید انگشتان پاهایتان را با دست هایتان بگیرید.

  در این حالت مراقب باشید که کمرتان خمیده نباشد. اکنون پاشنه هایتان را از روی کف بلند کرده و کمی بالا بیاورید.

  هنگام انجام این کشش، مرتب نفس های عمیق و طولانی بکشید. به مدت 2 تا 3 دقیقه به این حالت باقی بمانید (تصویر 4).

  حرکت چرخش ستون فقرات به حالت نشسته

  روی کف اتاق بنشینید و هر دو پا را صاف کنید، سپس پای چپ را بلند کرده و سمت راست بگذارید.

  مراقب باشید ستون فقرات تان کاملا صاف باقی بماند. دست راست خود را روی زانوی چپ گذاشته و آن را کمی به سمت خود بکشید.

  دست چپ تان را نیز در عقب بدن تان بگذارید. سپس همراه با تنفس عمیق، تا آنجا که می توانید به چپ بچرخید.

  در همان حال به نقطه مقابل تان نگاه کنید. نفس های عمیق بکشید و 2 الی 3 دقیقه در این حالت باقی بمانید.

  سپس این فرآیند را با طرف دیگر بدن تان انجام دهید (تصویر 5).

  حرکت کمان

  روی شکم دراز بکشید و دست های تان را در حالی که کف آنها رو به سقف باشد، کنار بدن خود قرار دهید.

  سپس زانوها را خم کنید و پاشنه های پاهایتان را به باسن نزدیک کنید. دست ها را عقب برده و قوزک های پایتان را بگیرید.

  سپس وزن خود را روی شکم تان بیندازید. در همین حال، آنقدر قوزک های پایتان را بکشید تا زانوان تان از روی زمین بلند شوند.

  سعی کنید کشش بیشتری به خود بدهید و در همین حال نفس های عمیق بکشید. 2 تا 3 دقیقه به همین حالت باقی بمانید (تصویر 6).

  حالت کودک

  زانو بزنید و روی پاهایتان بنشینید. سپس دست هایتان را به طوری که کف آنها رو به بالا و سقف باشد، کنار بدن تان قرار دهید.

  کف دست هایتان را نزدیک قوزک پاهایتان برده و باسن تن را به پاشنه های پایتان برسانید.

  در ضمن پیشانی تان باید با زمین تماس داشته باشد. اکنون روی تنفس های عمیق و بلند، متمرکز شوید.

  2 تا 3 دقیقه در این حالت باقی بمانید (تصویر 7).

   


 • تهیه و تنظیم توسط باشگاه ستاره تن سا
  تماس : 09132860375‬
  انتشار مطلب در :