برنامه فیتنس در منزل

توضیحات:

 • به نام خدا

  ذات زیبایی طلبی بانوان به دلایل حسی، هورمونی و اخلاقی با آقایان متفاوت است و همین امر سبب شده است بانوان حساسیت بیشتری بر روی ویژگی های ظاهری و تناسب اندام خود داشته باشند.

  معمولا بانوان مانند آقایان به دنبال عضلاتی درشت و ضمخت نیستند، بلکه تناسب اندام برای آنها در اولویت قرار دارد. به طور کلی تناسب اندام سبب سلامتی روحی وجمسی می شود و بر ظاهر فرد اثرات زیادی دارد.

  تمرین در خانه

  بسیاری از خانم ها  مشغله  و درگیری های کاری دارند و مجبور می شوند علاوه بر زمانی که بیرون از خانه برای صرف کار های روز مره می گذارنند، در خانه نیز وظایف خانگی خود را دنبال کنند.

  به همین دلیل ممکن است آنها فرصتی برای رفتن به باشگاه و انجام تمرینات بدنسازی و فیتنس نداشته باشند. نگران نباشید! شما می توانید با استفاده از یک برنامه فیتنس در منزل  به اهداف تناسب اندام دست پیدا کنید.

  برنامه فیتنس در منزل برای بانوان

  این برنامه دارای دو بخش a و b است که به صورت یکی در میان چهارجلسه در هفته اجرا می شود.

  برنامه فیتنس در منزل برای بانوان بخش a :

  • حرکت درجا زدن زانوبلند….. 1 دقیقه
  • حرکت پروانه………………… 1 دقیقه
  • ایراسکوات…………………… 1 دقیقه
  • برپی…………………………… 1 دقیقه
  • کیک بک……………………….. 1 دقیقه
  • لانگز به عقب………………… 1 دقیقه
  • کرانچ ساده………………….. 1 دقیقه
  • شنا روی دیوار……………….. 1 دقیقه

  در انجام این تمرین به موارد زیر توجه داشته باشید:

  تمام حرکات را پشت سر هم بمدت یک دقیقه انجام دهید و بین هر حرکت 20 ثانیه استراحت انجام کنید. حرکات را تا سه ست(3 ست) انجام دهید که در مجموع 24 دقیقه فعالیت مفید خواهد بود.

  برنامه فیتنس در منزل برای بانوان بخش b :

  • حرکت طناب زدن(بدون طناب)……………………………………… 1 دقیقه
  • حرکت تراستر ا دمبل………………………………………………….. 1 دقیقه
  • حرکت دور کردن پا از بدن با کش…………………………………..1 دقیقه
  • حرکت پل باسن………………………………………………………… 1 دقیقه
  • نشر جانب دمبل………………………………………………………… 1 دقیقه
  • قایقی دمبل……………………………………………………………… 1 دقیقه
  • ددلیفت دمبل……………………………………………………………. 1 دقیقه

  در انجام این تمرین به موارد زیر توجه داشته باشید:

  این برنامه همانند برنامه a انجام شود ( 3 ستو بین هر ست 20 ثانیه استراحت).  حرکاتی که بصورت تک پا انجام می شوند هر پا باید 30 ثانیه تمرین داده شود.


 • تهیه و تنظیم توسط باشگاه ستاره تن سا
  تماس : 09132860375‬
  انتشار مطلب در :