محاسبه وزن ایده آل

توضیحات:

 • به نام خدا

   

  به لحاظ تغییرات روزانه در وزن بدن بهتر است وزن بدن را در نوبت های بعدی در زمان مشابهی از روز اندازه گیری کنید. ثبت ساعت و زمان دقیق اندازه گیری لازم است. معمولا بهتر است صبحها وزن بدن اندازه گیری شود به نحوی که حدود 12 ساعت از زمان مصرف آخرین وعده غذا گذشته باشد. ضمنا بهتر است قبل از اندازه گیری وزن، ورزشکار ادرار خود را تخلیه کرده باشد. در نهایت اینکه ورزشکار باید بر روی صفحه ترازو صاف بایستد و وزن بدن خود را به طور مساوی بر روی هر دو پا قرار دهد.

   

  چین های پوستی و محاسبه وزن ایده آل

  یکی از روشهای نسبتا دقیق تعیین درصد چربی بدن و محاسبه وزن ایده آل روش اندازه گیری ضخامت چین های پوستی است. در این روش از یک چربی سنج جهت اندازه گیری ضخامت چربی زیرپوستی استفاده می شود. دلیل علمی بکارگیری این روش هم آن است که حدود نیمی از چربی ذخیره شده در بدن در زیر نواحی مختلف پوست جمع میشود (و بخش دیگر آن در احشای داخلی بدن جمع میشود). یک چین پوستی عبارت از ضخامت پوست و مقدار چربی ذخیره شده در زیر آن است. برای بدست آوردن درصد چربی بدن ضخامت چین های پوستی نواحی مختلف بدن (مثل پشت بازو، شکم، و ران) اندازه گیری شده و مجموع آن در معادلاتی خاصی قرار داده میشود. عموما، هرچه تعداد چین های پوستی اندازه گیری بیشتر باشد، نتیجه بدست آمده دقیق تر خواهد بود. دو عیب نسبی این روش نیاز به وسیله مناسب اندازه گیری (کالیپر یا چربی سنج)، و وجود فرد آزمونگر مجرب می باشد.چین پوستی عبارت از پوست و بافت چربی ذخیره شده در زیر آن است. بر اساس تحقیقات انجام شده رابطه بسیار نزدیکی بین میزان ضخامت چین های پوستی و میزان کلی چربی بدن وجود دارد. انجمن بین المللی پیشبرد پیکرشناسی ورزشی، هشت چین پوستی زیر را به عنوان محلهای معیار برای اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی معرفی کرده است:چین پوستى سه سر، چین پوستی کتف چین پوستی دوسر، چین پوستی ستیغ خاصره، چین پوستى سوپراسپیناله، چین پوستى شکم، چین پوستی جلو ران، چین پوستى داخل ساق پا

  روش معیار اندازه گیری چین های پوستی

   

  به گزارش مجله پزشکی در بین تمام روش های محاسبه وزن ایده آل، در مورد چین های پوستی بیشترین دغدغه در مورد اندازه گیری و میزان دقت و صحت سنجش وجود دارد. بنابراین، باید دقت فراوانی در مورد آنها اعمال کرد. قبل از اندازه گیری، مطمئن شوید کالیپری که انتخاب کرده اید دقت لازم را دارد و عقربک آن در حالتی که فشاری بر آن وارد نمی کنید بر روی عدد صفر قرار دارد. محل چین پوستی بایستی به دقت و با استفاده از نشانه های بدنی علامت گذاری شده باشد. از یک قلم مناسب یا ماژیک کوچک برای علامت گذاری محل استفاده نمایید. برای نشان گذاری نشانه های استخوانی از علامت – و برای چین های پوستی از دو علامت + یا X استفاده نمایید. این علامت گذاری مانع از بروز خطا در اندازه گیری های مکرر می شود.چین پوستی را در محل علامت گذاری شده بالا بیاورید. معیار درست آن است که دو لایه موازی پوست و چربی بین دو انگشت شست و نشانه در اختیار باشد. اندازه چین گرفته شده باید کافی باشد، نه خیلی زیاد و نه خیلی کوچک. مبادا بافت عضلانی را هم به عنوان چین در اختیار بگیرید. دهانه یا فکهای کالیپر باید یک سانتی متر دورتر از لبه انگشتان شست و نشانه قرار گیرد. کالیپر را نباید خیلی عمیق یا خیلی سطحی قرار داد چراکه در هر دو حالت خطا بالاتر میرود. به عنوان یک راهنما، کالیپر باید در عمق تقریبی معادل وسط ناخن انگشت شست قرار گیرد. اندازه گیری باید دو ثانیه پس از رها سازی کامل فک متحرک کالیپر صورت بگیرد. باید پس از گذشت دو ثانیه عددی را که در بخش مدرج کالیپر می بینیم بخوانیم و فرد گزارشگر آن را ثبت کند اندازه گیری چین پوستی برای محاسبه وزن ایده آل نباید پس از تمرین یا مسابقه، سونا، شنا، یا استحمام صورت بگیرد چرا که ورزش کردن، آب گرم، و گرما موجب پرخونی بافت پوست و افزایش ضخامت چین پوستی می شود. همچنین پیشنهاد شده است که کم آبی بدن بر اثر تغییرات ایجاد شده در قوام یا ورم پوست موجب افزایش اندازه چین پوستی شود.

   

  قسمت های مختلف در محاسبه وزن ایده آل

   

  چین پوستی سه سر: برای پیدا کردن محل اندازه گیری چین پوستی سه سر باید ابتدا از محل انتهای زائده اکرومیون در انتهای جانبی شانه تا لبه خارجی استخوان زند زبرین در ساعد را اندازہ گیری کرده و میانه آن را پیدا کنید. سپس آن را علامات زده و در موازات آن در پشت بازو، محل نهایی اندازه گیری چین پوستی سه سر را علامت بزنید. این چین حالتی عمودی دارد.

  چین پوستی زیر کتف: ابتدا زاویه تحتانی استخوان کتف را با لمس محل پیدا کرده و علامت میزنیم. سپس 2 سانتی متر روبه پایین و خارج ادامه مسیر داده و محلی را به شکل ضربدر نشان می گذاریم. این چین حالتی مایل دارد.

  چین پوستی سوپرااسپیناله: یک چین 5 تا 7 سانتی متری (بسته به جثه شخص) را از خط بین ناحیه ستیغ خاصرهای قدامی فوقانی و خط زیربغلی قدامی که حالتی اریب (روبه پایین وداخل با زاویه 45 درجه) دارد انتخاب کنید. به این چین پوستی قبلا چین سوپراایلیاک یا سوپراایلیاک قدامی میگفتند. این چین پوستی حالتی مایل دارد. ناحیه ستیغ خاصرهای قدامی فوقانی و خط زیر بغلی قدامی که حالتی اریب (روبه پایین وداخل با زاویه 45 درجه) دارد انتخاب کنید. به این چین پوستی قبلا چین سوپراایلیاک یا سوپرایلیاک قدامی میگفتند. این چین پوستی حالتی مایل دارد.

  چین وجه داخلی ساق پا: یک چین عمودی را از وجه داخلی ساق پا انتخاب کنید. محل چین باید بر محل بیشترین محیط ساق پا منطبق باشد. این چین پوستی حالتی عمودی دارد.

   


 • تهیه و تنظیم توسط باشگاه ستاره تن سا
  تماس : 09132860375‬
  انتشار مطلب در :