رسیدن به بدن ایده آل و مناسب

توضیحات:

  • به نام خدا

    رسیدن به بدن رویاهای خود کاری یک هفته ای و به طور مدت کوتاه امکان پذیر نمی باشد.شما نمیتوانید با وزنه ها سر و کله بزنید یا برای آنها توجیه و بهانه بیاورید،بدن شما نیز همین گونه است.

    تنها راه رسیدن به موفقیت این است که هر جلسه در باشگاه حاضر شده و به طور سخت و پرفشار تمرین کنید و تنها راه غلبه بر یک رژیم ضعیف و مضر دوری از گزینه های غذایی مضر دور و برتان و در خانه می باشد.به عبارتی نباید خود را در شرایطی قرار دهید که وسوسه شوید رژیم غذایی مناسب خود را بهم بریزید. شما باید این را یاد بگیرید که از پروسه تغییر شکل فیزیکی خود لذت ببرید و فشار وارد شده را بپذیرید.اگر اکنون به شکل کامل و با کمال میل حاضر باشید که چندین سال تمرین سخت را به جان بخرید پس به طور حتم شما به موفقیت خواهید رسید.


  • تهیه و تنظیم توسط باشگاه ستاره تن سا
    تماس : 09132860375‬
    انتشار مطلب در :