حرکت خم شدن به جلو ایستاده در یوگا

توضیحات:

  • به نام خدا

    نفس را داخل کشیده و از کمر به سمت پاها خم شوید. اگر در ابتدای کار پشت ‌پاهایتان کمی کشیده شد، زانوهایتان را طوری خم کنید که ستون ‌فقراتتان آزاد باشد. سرتان بگذارید سنگین آویزان باشد. اگر خواستید به آرامی پاها را صاف کنید اما بگذارید سرتان در همان وضعیت بماند. پاهایتان را می‌توانید جفت روی زمین قرار دهید یا به اندازه عرض لگن از هم باز کنید، هرکدام که برایتان راحت‌تر بود.


  • تهیه و تنظیم توسط باشگاه ستاره تن سا
    تماس : 09132860375‬
    انتشار مطلب در :