آشتانگا یوگا

توضیحات:

 • به نام خدا

  ۱) یاما (Yama):

   به معنای کنترل و آن خودداری و پرهیز از عوامل تباه کننده تن و روان است.

  ۲) نیاما (Niyama):

   به معنای داشتن نظم و انضباط در زندگی روزمره در تمام مدت زندگی.

  ۳) آسانا (Asana):

   به معنای استقرار بدن در حالتی خاص با انجام حرکات بدنی یوگا و استقرار در حالت بدنی خاص.

  ۴) پرانایاما (Pra nayama):

   به معنای نیروی حیات و یا مایتی کنترل و منظور از آن کنترل نیروی حیاتی باانجام تمرینات تنفسی یوگا می‌باشد.

  ۵) پراتی آهارا :(Pratayahara)

   به معنای تربیت و انضباط حواس

  ۶) دهارانا (Dharana): 

  به معنای کنترل و انضباط فکر (بدست آوردن تمرکز فکر).

  ۷) دهیانا (Dhyana):

   به معنای به جریان انداختن فکر متمرکز شده یا تفکر عمیق یامراقبه

  ۸) سامادهی (Samadhy): 

  به معنای رسیدن به وحدت یا هو شدن با جهان هستی،

  لازم به ذکر است که مراحل ۱ و۲ و۷ و۸ بیشتر دستورهای اخلاقی و تمرینات خود سازی است. مراحل ۳ تا ۷ تمرینات جامع بدنی ،تنفسی و فکری است که بیشتر مورد توجه بود و امروزه در اکثر مراکز یوگای جهان از تکنیک های بدن برای سالم سازی تن وروان استفاده می کنند. این ۸ مرحله خود به دونوع یوگای کلی تقسیم می شوند:

  ۱) هاتایوگا (Hathayoga)

  ۲) راجا یوگا (Rajayoga)


 • تهیه و تنظیم توسط باشگاه ستاره تن سا
  تماس : 09132860375‬
  انتشار مطلب در :