هاتا یوگا و راجا یوگا

توضیحات:

  • به نام خدا

    هاتا یوگا باعث می‌شود تا افراد سلامتی جسم ذهن را از طریق انجام تمرینات و مقاومت طبیعی بدست آورند و بر واکنش های عصبی غیرارادی خود کنترل و تسلط کاملی داشته باشند.

    – راجا یوگا کاملا با هاتا یوگا متفاوت است و شرایطی را فراهم می‌آورد تا افراد با انجام تمرینات مداوم و منظم به کنترل و انضباط ذهن دست پیدا کنند. تمرینات مرتبط با راجا این امکان را دارد تا مهارت‌های ذهنی، میزان دقت، تمرکز، اراده و سایر توانایی‌های مرتبط با ذهن را افزایش دهد.


  • تهیه و تنظیم توسط باشگاه ستاره تن سا
    تماس : 09132860375‬
    انتشار مطلب در :