آموزش ورزش زورخانه ای مهارت های انفرادی و تیمی 2

توضیحات:

 • به نام خدا

  جرگه زدن و کنده زدن ( سلام باستانی ):

  ورزشکاران با رخصت گرفتن از مرشد تخته شنو را با دست راست برداشته و دور تا دور گود به حالت دایره وار مستقر میشوند، میاندار که آماده ترین ورزشکار است در وسط گود رو به سردم قرار می گیرد

  نحوه استقرار ورزشکاران در گود:

  ورزشکاران دورتادور گود به ترتیب کسوت از زیر سردم که بالاترین جایگاه گود میباشد تا روبروی سردم که پایین ترین جایگاه گود میباشد استقرار می یابند

  در مسابقات قرارگیری در گود با نظر مربی انجام میشود و کسوت و مقام مطرح نیست.

   

  نحوه زمین گذاشتن تخته شنو و کنده زدن (سلام باستانی):

  ورزشکاران  در حالتی که تخته شنو را در دست راست دارند درجای خود مستقر می شوند سپس تخته شنو را در مقابل خود روی زمین گذاشته و کنده می زنند.

  ورزشکاران  در حالتی که تخته شنو را در دست راست دارند درجای خود مستقر می شوند سپس تخته شنو را در مقابل خود روی زمین گذاشته و کنده می زنند.

  کنده زدن یا سلام باستانی حالتی است که ورزشکار زانوی پای راست را روی زمین ستون میکند (پشت  ساق پا  و پشت ران پای راست  با هم زاویه 90 در جه را تشکیل می دهندکه روی پای راست بر زمین خوابیده می شود) وهمزمان کف پای چپ را روی زمین و زانوی چپ را 90 درجه خم می کند.در این حالت دو دست را کشیده دست چپ را روی زانوی چپ و دست راست را روی دست چپ یا روی قبضه شلوارک خود قرار می دهد.

  در مسابقات تیمی میانداری در این حالت یکی از ورزشکاران آیاتی از قرآن کریم یا سایر کتب آسمانی را میخواند و یا سرود ملی کشور بصورت گروهی توسط ورزشکاران خوانده میشود.

  شنو رفتن:

  شنو رفتن در زورخانه حرکتی استقامتی است. شنوی سرنوازی و شنوی پیچ حرکاتی منحصر به فرد در ورزش زورخانه ای می باشند که مشابه آن در هیچ رشته دیگری وجود ندارد. شنو رفتن باعث تقویت و بالانس عضلات اندام فوقانی و قفسه سینه می گردد. انواع شنوها در ورزش های زورخانه ای با استفاده از تخته شنو انجام می گردد.

  تخته شنو:

  تخته شنو یک وسیله ورزشی مستطیل شکل است

  عرض 10 سانتی متری دارد و طول آن با توجه به قد و فیزیک بدنی ورزشکار تقریباً 80 سانتی متر می باشد.

  تخته شنو دارای دوپایه ذوزنقه ای شکل با ارتفاع تقریبی 5 سانتی متر میباشد.


 • تهیه و تنظیم توسط باشگاه ستاره تن سا
  تماس : 09132860375‬
  انتشار مطلب در :