آموزش ورزش زورخانه ای مهارت های انفرادی و تیمی

توضیحات:

 • به نام خدا

  ورود به گود:

  ورود به گود در ورزش زورخانه ای آدابی مخصوص دارد. به این ترتیب که ابتدا ورزشکاران در زورخانه به ترتیب کسوت و در مسابقات با نظر مربی ابتدا میاندار و بعد سایر ورزشکاران از مرشد رخصت گرفته با پای راست وارد گود می شوند سپس زمین کف گود را بوسیده و از روبروی مرشد که پایین ترین قسمت گود است و به منزله درب گود محسوب میشود وارد گود میشوند.

  پس از ورود به گود ورزشکاران با دویدن با ریتم پای شاطری تا ورود همه ورزشکاران به دور گود می گردند.پس از جرگه زدن به حالت کنده یا سلام باستانی مینشینند.

  آداب و مهارت های ورود به گود:

  گود زورخانه شکل 8 ضلعی دارد که از کف زورخانه 70 سانتی متر پایین تر قرار گرفته که نمایانگر افتادگی و فروتنی ورزشکاران می باشد.

  رخصت قبل از ورود به گود:

   ورزشکاران بایستی قبل از ورود به گود با بلند کردن دستها از مرشد با صدای رسا کسب رخصت نمایند. ( رخصت به معنای کسب اجازه می باشد. )

  زمین بوسی:

  ورزشکاران هنگام ورود به گود باید پس از گرفتن رخصت انگشتان دست راست خود را با زمین تماس داده و برداشته روی لب گذاشته و ببوسند.

  این رسم و آیین بازمانده از پهلوانان باستانی و قدیمی و احترام به زمین و خاک در فرهنگ و تمدن مشرق زمین بوده است که انسان از خاک آفریده شده و به خاک باز می گردد.

  ورود به گود ورزشکاران در زورخانه بایستی از روبروی مرشد که پایین ترین جایگاه در زورخانه است وارد گود شده و پس از پایان ورزش از روبروی سردم ( جایگاه مرشد ) خارج شوند.

  ورود به گود :

  ورود به گود با ریتم پای شاطری انجام می شود پای شاطری نوعی دویدن آرام و ریتمیک، موزون با ریتم ضرب مرشد  است.

   ورزشکار  در این حرکت پاها را به عقب بصورتی که پشت ساق پا با پشت ران زاویه 90 درجه را تشکیل می دهد پرتاب می نماید، در این حالت دستها مشت شده و در خلاف جهت پاها حرکت می کنند. پای شاطری همراه با شیرینکاری های مرسوم نوعی گرم کردن در ورزش زورخانه ای محسوب می شود.

  نحوه استقرار در گود:

   هر قسمت گود مرتبه ای دارد، بالاترین جایگاه گود زیر سردم است و ورزشکاران به ترتیب کسوت از زیر سردم تا روبروی سردم که پایین ترین قسمت گود میباشد در مرتبه خود می ایستند و در مسابقات با نظر مربی ورزشکاران در جایگاه خود مستقر می شوند.

  برداشتن تخته شنو:

   برداشتن تخته شنو و برگرداندن آن از پیشکسوت ترین ورزشکار شروع و با کوچکترین ورزشکار پایان می گیرد و در مسابقات با نظر مربی انجام میشود.

  جرگه زدن و کنده زدن ( سلام باستانی ):

  ورزشکاران با رخصت گرفتن از مرشد تخته شنو را با دست راست برداشته و دور تا دور گود به حالت دایره وار مستقر میشوند، میاندار که آماده ترین ورزشکار است در وسط گود رو به سردم قرار می گیرد

  نحوه استقرار ورزشکاران در گود:

  ورزشکاران دورتادور گود به ترتیب کسوت از زیر سردم که بالاترین جایگاه گود میباشد تا روبروی سردم که پایین ترین جایگاه گود میباشد استقرار می یابند

  در مسابقات قرارگیری در گود با نظر مربی انجام میشود و کسوت و مقام مطرح نیست.


 • تهیه و تنظیم توسط باشگاه ستاره تن سا
  تماس : 09132860375‬
  انتشار مطلب در :